The Biz Loop

THE BIZ LOOP

קצת על הפרויקט:

ביז לופ –  מטרת החברה ליצור קשרים עסקיים עם יזמים בישראל או בעולם עם קניה.
כדי להתחיל את תהליך המיתוג לקחנו על עצמנו משימה ללמוד קצת על קניה מזווית קצת שונה ממה שהכרנו עד היום.

logo_negative

card_01

page_a4