"ROPA" מכבסה גלילית

ROPA

קצת על הפרויקט
בניית שפה גרפית נקיה וקלאסית ל "ROPA" מכבסה גלילית
עיצוב לוגו , ומוצרי מיתוג נוספים: כרטיס ביקור, , עיצוב עמוד פייסבוק, חותמת מייל.